Projekt planu zmienia przeznaczenie dla terenu w rejonie ul. Pawła Cymsa i ul. Genowefy Jaworskiej, na którym miał powstać "zamknięty garaż wielostanowiskowy". Obecnie działa tam prywatny i ogrodzony parking.

- Zmiana przeznaczenia stwarza możliwość realizacji w dotychczasowej jednostce zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w liczbie - w zależności od wielkości budynków i szczegółowego zagospodarowania terenu - nawet 3-4 budynków o łącznej liczbie 12-15 klatek schodowych - czytamy w dokumencie.

Kolejną zmianą jest "wchłonięcie" terenu o przeznaczeniu rekreacyjnym do jednostki mieszkalnictwa wielorodzinnego. Chodzi o trawiasty plac o powierzchni 0,1 ha na tyłach bloku przy ul. Emilii Plater 3. - Likwidacja terenu o takim przeznaczeniu nie musi oznaczać likwidacji tego terenu służącego rekreacji - tego typu tereny są integralną częścią przestrzeni osiedli - zauważają autorzy planu. W przyszłości jednak, również i w tym miejscu teoretycznie będą mogły powstać niewielkie budynki wielorodzinne.

Z projektem miejscowego planu dla wspomnianego obszaru można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w Urzędzie Miasta w pokoju nr 29 od dziś do 4 listopada. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 24 października o godz. 11.00 w tym samym pokoju.