Wysokość środków, jakie można uzyskać, uzależniona jest od tego, co chcemy wymienić oraz od kwoty miesięcznego dochodu na osobę. Beneficjenci programu mogą się starać o pożyczkę lub dotację. Nabór wniosków prowadzony będzie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Z kolei w ramach miejskiego programu dotacji na zmianę systemu ogrzewania w tym roku podpisano 53 umowy, w tym 46 na zmianę systemu ogrzewania na gazowe, 4 na elektryczne i 3 na podłączenie do ZEC. Wymiana miała miejsce w 14 domach jednorodzinnych i 39 lokalach mieszkalnych.

Więcej na temat rządowego programu "Czyste powietrze" poniżej.

Fot. Ministerstwo Środowiska
Czyste_powietrze_ulotka-page-001
Czyste_powietrze_ulotka-page-002
Czyste_powietrze_ulotka-page-003
Czyste_powietrze_ulotka-page-004
Czyste_powietrze_ulotka-page-005
Czyste_powietrze_ulotka-page-006
Czyste_powietrze_ulotka-page-007
Czyste_powietrze_ulotka-page-008