Obiekt miałby zostać zlokalizowany w nowej części parku przy ul. Rąbińskiej w pobliżu skrzyżowania z Wierzbińskiego. Zamówienie obejmuje również zagospodarowanie terenu, drogę dojazdową, oświetlenie i zieleń. Uchwalony przed laty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada w tym miejscu budowę parkingu i garaży. Maksymalną wysokość zabudowy określono na 6 metrów.

Termin wykonania koncepcji to maksymalnie 120 dni. Wyniki postępowania powinniśmy poznać na przełomie lipca i sierpnia.