Miasto Inowrocław szuka wykonawcy, który stworzy dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu przy ulicy Górniczej.

Musi ona uwzględniać m.in.:

  • opracowanie projektu modernizacji istniejących alejek skweru wraz z powiązaniem do istniejących ciągów przy ul. Górniczej i Poznańskiej;
  • zmianę sposobu zagospodarowania terenu w bezpośrednim otoczeniu pomnika, polegającą na powiększeniu terenu zielonego kosztem powierzchni utwardzonej;
  • opracowanie projektu modernizacji oświetlenia skweru oraz ciągu pieszego przy ul. Górniczej;
  • zaprojektowanie zieleni według wytycznych zamawiającego wraz z małą architekturą (kosze, ławki);
  • opracowanie projektu punktu kamerowego wraz z zasilaniem i połączeniem światłowodowym do studzienki.

Wyniki przetargu powinniśmy poznać w pierwszej połowie lipca. Wykonawca będzie miał 90 dni od podpisania umowy na jej realizację. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie niezbędna do dalszej realizacji inwestycji, w tym do prac budowlanych. Na razie nie wiadomo, kiedy te zostaną wykonane.

lokalizacja: