Latem Powiat Inowrocławski przeprowadzi remont najbardziej zdeformowanych i uszkodzonych odcinków ulicy Wojska Polskiego, który pochłonie 837 tys. zł. Jak mówi nam Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego, ten odcinkowy remont oznacza w rzeczywistości wykonanie nieprzerwanego ciągu ulicy Wojska Polskiego dla każdej z jezdni osobno - 590 metrów jezdni prawej oraz 360 metrów lewej. Na gruntowaną modernizację drogi przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

- Plany przebudowy całej ulicy Wojska Polskiego uzależnione są od ewentualnego wsparcia zewnętrznego, gdyż koszt realizacji takiego przedsięwzięcia jest bardzo wysoki i przekracza możliwości budżetu powiatu - dodaje Artur Kisielewicz.