- Na skutek przypalenia się potrawy pozostawionej na palniku gazowym, w pomieszczeniu kuchennym, budynku DPS "Bocianie Gniazdo" dochodzi do pożaru ww. pomieszczenia. W wyniku zadziałania systemu sygnalizacji pożarowej poprzez pracownika DPS Warzyn zostaje powiadomiona Państwowa Straż Pożarna. Duże zadymienie rozprzestrzenia się na część główną budynku. Prawdopodobnie w obiekcie znajdują się jedna nieprzytomna osoba. Z informacji zgłaszającego wynika, że istnieje zagrożenie objęcia pożarem całego budynku (w tym dachu o drewnianej konstrukcji), w którym przebywało 25 stałych użytkowników obiektu - informuje Straż Pożarna w Inowrocławiu.

Dzięki takim ćwiczeniom strażacy mogą sprawdzić swoją gotowość bojową, poznać przygotowanie obiektów do prowadzenia działań ratowniczych oraz specyfikę obiektów, instalacji i urządzeń. Po zakończeniu akcji strażacy zaprezentowali pokaz w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz postępowania w przypadku pożarów urządzeń znajdujących się pod napięciem.