Arkadiusz Fajok jako prezydent Inowrocławia będzie miał pod sobą swojego zastępcę, sekretarza, skarbnika, ale również bezpośredni nadzór nad wydziałem kultury, promocji i komunikacji społecznej, rzecznikiem prasowym, biurem ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i spraw wojskowych, urzędem stanu cywilnego, komendą straży miejskiej, biurem prawnym, audytorem wewnętrznym, inspektorem ochrony danych, stanowiskiem ds. BHP i PPOŻ., zespołem kontroli finansowej oraz pełnomocnikami ds. kontaktów z mieszkańcami i ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Sekretarzowi podległe będą wydział organizacyjno-administracyjny, wydział informatyki, wydział kadr, płac i szkoleń, biuro obsługi interesantów i biuro rady miejskiej, zaś skarbnikowi - wydział budżetowo-finansowy.

Wszystkie pozostałe wydziały - od oświaty i kultury, spraw obywatelskich przez "lokalówkę", "komunalkę", ochronę środowiska po wydział gospodarki nieruchomości i wydział inwestycji będą w kompetencji zastępcy Szymona Łepskiego, a poprzez niego - prezydenta Arkadiusza Fajoka. Zmiany wchodzą w życie od dzisiaj.