- Powiat inowrocławski przygotował dla absolwentów szkół podstawowych ponad 700 miejsc w 14 szkołach publicznych. Planuje się utworzenie 9 oddziałów klasy I w liceach ogólnokształcących, 11 oddziałów w technikach oraz 3 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia - informuje Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami w starostwie powiatowym.

Rekrutacja do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski odbywa się elektronicznie pod tym linkiem. Kandydat może wybrać 3 szkoły, w każdej z wybranych szkół – dowolną liczbę oddziałów. Wypełniony w systemie do rekrutacji wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru.

Najważniejsze terminy rekrutacji:

13 maja 2024 r. – 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
25 czerwca 2024 r. – 9 lipca 2023 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
16 lipca 2024 r. godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli nauki w szkole, do której uczeń został zakwalifikowany w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
22 lipca 2024 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

wsp_modul