W tajnym głosowaniu Marek Knop (PiS) uzyskał więcej głosów od Andrzeja Sieradzkiego (PSL), który wstępnie był typowany na to stanowisko. Po wyborze przewodniczącego rady część rajców - z "Naszych Kujaw" oraz PSL opuściła salę obrad. Wiceprzewodniczącymi rady zostali Jacek Rosa (KO) i Ireneusz Stachowiak (PiS).

Starostą została ponownie wybrana Wiesława Pawłowska (15 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących). Jak stwierdziła, radni mogą się spierać na różne tematy, ale tutaj działają razem dla dobra powiatu.

- Jedna i druga grupa zachowa swoją tożsamość, ale jedno jest dla nas ważne. Powiat. Nikt nikogo nie będzie ograniczać - dodała Wiesława Pawłowska.

Wicestarostą został Henryk Procek (KO). Etatowym członkiem zarządu powiatu został Andrzej Skrobacki (KO), a pozostałymi Maciej Basiński (PiS) i Wojciech Gerus (PiS).

- Jako radni klubu Nasze Kujawy - PSL podpisaliśmy porozumienie programowe z klubem Koalicji Obywatelskiej. Ustaliliśmy również, kto personalnie weźmie odpowiedzialność za rozwój powiatu. Niestety, już w pierwszym głosowaniu radni KO poparli na przewodniczącego rady lidera PiS, a następnie w drodze handlu wymiennego uzgodnili wspólny zarząd powiatu. Mamy zatem egzotyczną koalicję stołkową PO-PiS. Jako największy klub radnych zastanawiamy się: co na to oszukani wyborcy Koalicji Obywatelskiej? - skomentowali dzisiejsze głosowania członkowie klubu "Nasze Kujawy - PSL" w stanowisku nadeslanym przez Dobromira Szymańskiego.

knop

p1

sesja

p2

p3

p4

s4

s1

s2

s3

wp

s5

s6

s7

s8