W środę w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu odbyła się uroczysta zbiórka w obecności kadry kierowniczej i zaproszonych gości.

- Przybyły na zbiórkę pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektor Mirosław Elszkowski wręczył rozkazy o mianowaniu na stanowiska tym, którzy od lutego pełnili obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu i pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu - mówi Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.

Od 1 kwietnia zatem Komendantem Powiatowym Policji w Inowrocławiu jest inspektor Robert Olszewski, a jego pierwszym zastępcą nadkomisarz Arkadiusz Zachwieja.

145-371276

145-371277