Przedstawiamy drugi materiał w ramach naszego przedwyborczego cykl rozmów z kandydatami na prezydenta Inowrocławia, tym razem poświęcony oświacie.

Niż demograficzny w Polsce w najbliższych latach jeszcze mocniej odbije się na szkolnictwie. Jak za 5 lat wyglądać będzie siatka szkół podstawowych w Inowrocławiu? Niezależnie od rozwiązań na szczeblu krajowym, jakie należy podjąć działania, czy będzie trzeba zamykać szkoły?

koman
Ewa Koman
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA INOWROCŁAWIA

lat 45, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

Niż demograficzny i suburbanizacja to fakty i nie możemy udawać, że nie występują. Nie będziemy zamykać żadnych szkół, ale biorąc pod uwagę wspomniane zjawiska, jak i oczekiwania mieszkańców, samorząd musi odpowiednio reagować, np. dostosowując granice obwodów szkolnych. Wprowadzimy nowe formy kształcenia i profilowania szkół np. klas sportowych. Najważniejszym wyzwaniem jest jakość edukacji w naszym mieście. Przypomnę, że w naszym #Programie Rozwoju Dla Inowrocławia znajduje się wprowadzenie obiadów dla wszystkich uczniów oraz rozwoju opieki specjalistycznej – psychologicznej i logopedycznej.

Ewa Koman

kownacki
Bartosz Kownacki
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

lat 44, Janki
Członek partii politycznej: PiS

Działania ujęte w moim programie przyczynią się do rozwoju gospodarczego miasta i są również zachętą dla rodzin, aby osiedlali się w Inowrocławiu. To pomoże zachować stabilność szkolnictwa bez konieczności zamykania szkół. Jednak w zależności od stopnia zmian demograficznych, może być konieczne przeprowadzenie restrukturyzacji sieci szkół, jak również dostosowania profilu działalności i potrzeb edukacyjnych. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji musi być oparte na rzetelnych analizach oraz konsultacjach z lokalną społecznością i ekspertami edukacyjnymi, aby zapewnić jak najlepsze warunki nauki.

Bartosz Kownacki

slabinski
Marek Słabiński
KWW MARKA SŁABIŃSKIEGO

lat 65, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

Na oświatę z 416-milionowego budżetu miasta wydamy w 2024 r. 133 mln zł, a subwencja z państwa to tylko 77 mln zł. Mamy na utrzymaniu 12 szkół podstawowych (4,5 tys. uczniów) i 20 przedszkoli (2676 dzieci). W stosunku do liczby obecnych uczniów różnica wynosi 1777 dzieci, mamy więc odpowiedź na pytanie jak może wyglądać siatka szkół w przyszłych latach. Musimy działać już dziś! Wykorzystać szkoły na prowadzenie polityki senioralnej, na dodatkowe zajęcia opiekuńcze, oświatowe i kulturalne z wykorzystaniem kadry nauczycielskiej, a część budynków wynająć na tak oczekiwane kluby osiedlowe.

Marek Słabiński

piniewski
Wojciech Piniewski
KKW KOALICJA OBYWATELSKA

lat 64, Inowrocław
Członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

Siatka szkół pozostanie bez zmian, ponieważ te istniejące, idealnie zaspokajają potrzeby mieszkańców. Szkoły mają charakter szkół osiedlowych, a odległość między domem ucznia a szkołą nie jest żadną przeszkodą. Mniejsza liczba uczniów w szkole da możliwość tworzenia mniejszych liczbowo klas, co przełoży się na lepszy kontakt ucznia i rodziców z nauczycielami.

Wojciech Piniewski

fajok
Arkadiusz Fajok
KWW ARKADIUSZA FAJOKA ŁĄCZY NAS INOWROCŁAW

lat 44, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

Jeśli obejmę urząd prezydenta siatka szkół nie ulegnie zmianie. Trzeba pamiętać, że szkoła podstawowa, za którą odpowiada miasto powinna być niedaleko miejsca zamieszkania uczniów, gdyż dodatkowo szkoły pełnią rolę integracyjną lokalnej społeczności. W przypadku zmniejszenia liczby uczniów budynki szkół powinny po zajęciach lekcyjnych być również wykorzystywane komercyjnie – dzięki temu do budżetu miasta wpłyną dodatkowe środki finansowe. Obecnie klasy są przepełnione, co utrudnia nauczycielom skuteczne przekazywanie wiedzy. Pozostawiłbym niezmienioną liczbę oddziałów ze zmniejszoną liczbą uczniów.

Arkadiusz Fajok

Od kandydata KWW Janusz Misterski nie otrzymaliśmy potwierdzenia udziału w cyklu #IdziemyNaWybory.

Kandydaci udzielali odpowiedzi na przesłane pytania w tym samym czasie, przy czym redakcja mogła po ich otrzymaniu jeszcze poprosić o ich doprecyzowanie lub uaktualnienie z uwagi na dynamikę okresu przedwyborczego.

wybory2024