Ich właściciel może skontaktować się w tej sprawie z kierownictwem komisariatu pod numerem 47 7528 101 lub 47 7528 102.