- Wybudujemy inkubator przedsięborczości tak, aby młode firmy miały najlepsze możliwości swojego rozwoju i startu biznesowego. Również dla tych firm, które będą lokowały swoje usługi w naszym mieście, inkubator przedsiębiorczości wyposażymy w zaplecze badawczo-laboratoryjne - mówiła Ewa Koman, kandydatka na prezydenta Inowrocławia zapowiadając również powstanie nowej strefy gospodarczej.

Tomasz Marcinkowski zapowiada podjęcie współpracy z PKP po to, żeby rozpocząć działania w celu modernizacji węzła kolejowego, który można wykorzystać dla potrzeb stworzenia prawdziwego portu intermodalnego, który pozwoli na dokonywanie przeładunku towarów między różnymi śordkami transportu.

- Jego położenie w bezpośrednim sąsiedztwie północnej strefy inowrocławskiego obszaru gospodarczego umożliwi rozwój logistyki inowrocławskich, ale także podinowrocławskich przedsiębiórstw - wskazuje.

Kandydat zapewnił także, że Porozumienie Samorządowe wprowadzi stałe i wiążące formy konsultacji z lokalnymi przedsiębiorcami oraz innymi środowiskami, a w temacie komunikacji publicznej więcej liczby połączeń autobusowych dla mieszkańców Inowrocławia, ale także sąsiednich gmin.

- Miałoby to bardzo pozytywny skutek na sytuację finansową naszej spółki MPK, a przez to również poprawę sytuacji finansowej jej pracowników - mówił Marcinkowski.

Wojciech Melkowski mówił z kolei o wsparciu sektora uzdrowiskowego, nowych możliwościach dla inwestorów i kuracjuszy, budowaniu inowrocławskiej marki w oparciu o uzdrowisko, a Tomasz Matkowski przypomniał o postulacie wprowadzenia programu wsparcia dla branż tradycyjnych i zanikających.

wybory2024