Na zamieszczonym przez straż miejską nagraniu z kamery, która “obserwuje” minipszok przy ul. Przy Stadionie widać, jak w pobliże kontenera podjeżdża samochód, a z jego bagażnika ktoś wyciąga meble i odjeżdża.

- Mieszkańcy miasta zgłaszali do nas problem wyrzucania "czego popadnie" do śmietników oraz obok, do których należy wyrzucać tylko odpady zielone. Teren został niedawno uporządkowany, ale niezbyt długo trwa tam zwykle porządek. Obecnie trwa organizowana przez Urząd Miasta bezpłatna zbiórka i odbiór odpadów wielkogabarytowych, które można zgodnie z przepisami raz na kwartał ustawić np. przed swoją posesją, zgłosić do IGKiM i w określonym terminie zostaną takie odpady zabrane. Funkcjonariusze ustalili właściciela pojazdu i prowadzą czynności w tej sprawie. Mandat karny za podrzucenie odpadów to kwota 500 zł - informują strażnicy miejscy.