- Jako prezydent miasta Inowrocławia wprowadzę w szkołach klasy profilowane oraz zwiększę aktywność dzieci i młodzieży poprzez przywrócenie działających przed laty z powodzeniem w inowrocławskich szkołach klas sportowych - mówił Arkadiusz Fajok. Kandydat uważa też, że samorząd może podjąć działania zmierzające do nawiązania współpracy z uczelniami, w szczególności publicznymi, w celu otwarcia w naszym mieście nowych kierunków studiów. Więcej w materiale video.

wybory2024