- Bezpieczeństwo to szeroki problem. Jako prezydent chciałbym zapewnić transparentność w tym zakresie. Chcę prowadzić otwarty dialog z mieszkańcami, którzy mówią o potrzebach oraz o zagrożeniach - tych potencjalnych i tych rzeczywistych - przekonuje Arkadiusz Fajok.

Kandydat na prezydenta Inowrocławia w ramach swojego programu przewiduje m.in. zwiększenie liczby patroli policji na inowrocławskich ulicach, rozbudowę miejskiego monitoringu, poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez doświetlanie przejść dla pieszych, modernizację lub wprowadzenie sygnalizacji świetlnej w najbardziej niebezpiecznych okolicach, a także zaproszenie wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w programach i szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa.

Kolejną propozycją Arkadiusza Fajoka jest utworzenie w Inowrocławiu centrów mediacji. - Dostrzegam potrzebę ich powołania jako skutecznego, bezpiecznego i neutralnego narzędzia w rozwiązywaniu konfliktów zwłaszcza wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Mediacja stwarza możliwość konstruktywnego dialogu, poszukiwania kompromisów i budowania trwałych i pozytywnych relacji - mówi kandydat.

Kandydat na prezydenta Inowrocławia związany jest ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Od prawie 20 lat jest nauczycielem w Zespole Szkoł im. Marka Kotańskiego, który zajmuje się edukacją i wychowaniem młodzieży z niepełnosprawnościami. Jak mówi, zamierza wdrożyć szereg rozwiązań w tym zakresie.

- Ten temat jest bardzo zaniedbany w Inowrocławiu. Trzeba rozmawiać o potrzebach takich osób. Chciałbym, by miasto bardziej zainteresowało się wolontariatem, a szczególnie asystencją osób niepełnosprawnych. Docierają do mnie sygnały, że w Inowrocławiu są osoby, które po kilka lat nie wychodzą z domu, bo nie mają osoby, która mogłaby im w tym fizycznie pomóc - wyjaśnia.