Do takich zdarzeń dochodzi najczęściej m.in. w wyniku nagromadzenia się pozostałości z niepełnego spalania materiałów, które nie powinny być spalane w pieciu, bądź np. mokrego drewna, czy płyt wiórowych.

Służby przypominają, że w przypadku zaistnienia pożaru sadzy należy niezwłocznie powiadomić straż pożarną, wygasić ogień w urządzeniu grzewczym, a także zamknąć dopływ powietrza do komina od dołu i o ile to możliwe od góry. Strażacy ostrzegają, że do palącego się komina nie wolno wlewać wody, gdyż może to doprowadzić do jego rozerwania i rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek.