Teraz otworzyło się dla niego nowe pole działalności na rzecz oświaty – został powołany na członka trójosobowego zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Przypominamy, że FRSE jest fundacją Skarbu Państwa, zarządzającą europejskimi programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych. Fundacja pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Na arenie międzynarodowej reprezentuje Polskę, a w kraju organizuje nabory i nadzoruje finansowanie projektów.

W miniony piątek odbyło się uroczyste pożegnanie Sławimira Drelicha. Nauczyciela i wicedyrektora żegnali jego współpracownicy wraz z dyrekcją, koledzy, uczniowie i spora grupa absolwentów.

- Pożegnanie uświadamia nam, że tracimy jakąś cząstkę nas samych, skoro nasze losy splecione były przez tak wiele lat… Niektórzy z nas pamiętają Cię jako ucznia "Kaspra”, ambitnego, zdolnego olimpijczyka, który mógłby zdobyć laury z wielu przedmiotów – a wybrał język polski. Stąd kultura słowa i oczytanie stały się Twoim znakiem rozpoznawczym. (…) Ale dla nas byłeś przede wszystkim kolegą, z którym można było porozmawiać na wszystkie tematy – zwłaszcza polityczne, podebatować na przykład o celowości zadań domowych – czytamy treść pożegnania napisanego – w imieniu całej kadry nauczycielskiej - przez Elżbietę Piniewską.

wsp_modul