- Cieszę się, że w tym roku udało się nam przekazać na pomoc społeczną i pomoc osobom z niepełnosprawnością tak dużą kwotę. W tym roku wyniosła ona aż 2,4 mln zł. Wierzę, że to wsparcie pozwoli choć trochę odmienić codzienność potrzebującym – mówi pełniący funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia Wojciech Piniewski.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie otrzymało blisko 400 tys. zł na prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, ogrzewalni i jadłodajni oraz 92 tys. zł na bank żywności. Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za otrzymaną kwotę wsparcia (92 tys. zł) będzie przez cały rok prowadził magazyn odzieży, mebli i żywności.

Inowrocławskie Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań otrzymało dofinansowanie na wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz z zaburzeniami emocjonalnymi kwotę w wysokości 14 tys. zł.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria” za kwotę 9,5 tys. zł przeprowadzi akcję profilaktyczną pod nazwą "Patrząc w przyszłość – pamiętaj o zdrowiu”, a Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy otrzymał 13,5 tys. zł na rehabilitację społeczną osób z wadą słuchu.

Dodatkowo rozstrzygnięty został konkurs w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Zadanie to zrealizuje Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria”. Środki na ten cel pochodzą od wojewody kujawsko-pomorskiego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 721 352,00 zł.