Nauczycielki w obecności pełniącego funkcję prezydenta Wojciecha Piniewskiego oraz naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu Magdaleny Kaiser złożyły ślubowanie, wypowiadając słowa: - Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Stopień nauczyciela mianowanego uzyskały Katarzyna Wiktorowska (Szkoła Podstawowa nr 8 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej), Agata Michalak, (Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Powstańców Wielkopolskich), Monika Anna Śniegowska (Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Skłodowskiej-Curie).