- Senat jest organem władzy ustawodawczej, który stanowi prawo a nie rządem. Tym nie mniej będę inicjował i wspierał projekty i rozwiązania służące dalszemu rozwojowi Inowrocławia i polepszeniu warunków życia mieszkańców. Część szczegółów na ten temat przedstawiłem na ostatnich konferencjach prasowych. Po ponad dwudziestu latach pełnienia zaszczytnej funkcji Prezydenta Inowrocławia, mam na te tematy dość szczegółową wiedzę, W zakresie zmian w obowiązującym prawie, będę współpracował z moimi kolegami byłymi samorządowcami, którzy obecnie są również parlamentarzystami z Ruchu Samorządowego TAK dla Polski. Będę rónież współpracował z nowymi władzami miasta, prezydentem i radnymi, w razie potrzeby służył radą i pomocą. Takie oczekiwania zgłaszali i licznie zgłaszają mi inowrocławianie - odpowiada senator elekt, Ryszard Brejza.