Jak się dowiadujemy, zmiany zostały wprowadzone m.in. w związku z uwagami mieszkańców, którzy mieli problemy z wyjazdem z pobliskich posesji, gdy wzdłuż ulicy stały zaparkowane auta, nierzadko blokując wyjazdy.