Jak wskazują radni, tematem petycji są środowiskowe uwarunkowania realizowanych w gminie Pakość inwestycji - utylizacji na terenie czterech sołectw odpadów oraz kompostowni na terenie po dawnej oczyszczalni ścieków. Dokładnie chodzi o prawne uwarunkowania zwiększające możliwość udziału społeczeństwa przy wydawaniu decyzji środowiskowej, w tym także sposobów przekazywania informacji o planowanych inwestycjach do opinii publicznej.

- Ewentualne zmiany w prawie w tych zagadnieniach to zapewne kwestia przynajmniej paru lat pracy, ale chcemy na realnych przykładach pokazać, że jest to sprawa konieczna i potrzebna - informują radni. Wsparcia w toku procedowania petycji udzielił rajcom europoseł Kosma Złotowski. Komisja ma dalej monitorować tę sprawę, a do tematu będziemy wracać. Relację z wrześniowego posiedzenia można obejrzeć pod tym adresem.