W związku z wczorajszą konferencją prasową posła Bartosza Kownackiego i inowrocławskich radnych PiS - Macieja Basińskiego i Jana Gaja stanowczo zaprzeczamy informacjom, jakie pojawiły się w ich wypowiedziach. Po raz kolejny mamy do czynienia z elementem propagandy rządowej, która ma na celu wprowadzenie w błąd mieszkańców Inowrocławia.

Miasto Inowrocław od wielu lat ma przygotowany projekt przebudowy ulicy Magazynowej wraz z systemem odprowadzenia wód opadowych. Od 2017 roku prowadzimy rozmowy z właścicielem gruntu, jedną ze spółek PKP, która wbrew podpisaniu porozumienia, ciągle odmawia nam nieodpłatnego przekazania gruntu. Problemy te pojawiły się po politycznych zmianach kadrowych w tej spółce na stanowisku dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Gdańsku.

Ponadto, na skutek decyzji rządowych, które spowodowały mniejsze wpływy do budżetu miasta, brakuje środków na istotne dla miasta inwestycje. Prezydent Ryszard Brejza od wielu już lat zabiega o pozyskanie funduszy na remont tej ulicy. Miasto Inowrocław składało wnioski o budowę tej drogi do rządu i niestety czterokrotnie nie otrzymaliśmy wsparcia dla tej inwestycji, bez żadnego uzasadnienia. Poszukaliśmy też innych możliwości i zarówno tę, jak i wiele innych inwestycji można by było zrealizować z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), jednak przez zaniechania ze strony rządu i blokowanie unijnych pieniędzy z KPO, do tej pory nie otrzymaliśmy nawet złotówki na ich realizację. W sprawie ulicy Magazynowej mamy obietnicę współpracy, ale Ꮓ Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykorzystamy ją, ponieważ zdajemy sobie sprawę z konieczności tej inwestycji.

Karolina Sobieraj,
Kierownik Referatu Kultury i Promocji wz. Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Inowrocławia


Poniżej poniedziałkowa konferencja Bartosza Kownackiego.