- Mimo podjętych działań w zakresie serwisowania rurociągu sieci ciepłowniczej, mogą wystąpić niekontrolowane wycieki czynnika grzewczego. Wtedy niezbędne jest wykonanie telefonu do naszej spółki - do rejonu sieci i obsługi odbiorców – mistrza obwodu - 695 851 079 lub do dyspozytora zmianowego - 695851092. Przyjedziemy, sprawdzimy i wykryjemy miejsce wycieku, a następnie naprawimy uszkodzenie tak, aby wyciek nie powtórzył się w przyszłości - informuje ZEC.

Prace przygotowawcze prowadzone będą od 21 września w odcinkach Poznańska-Przybyszewskiego-Pogodna-Dybalskiego.