W uroczystości brali udział m.in. marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski oraz prezes związku OSP Waldemar Pawlak, a także przedstawiciele Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych z Obwodu Chmielnickiego.

Wozy zostały zakupione w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 prowadzonego przez kujawsko-pomorski oddział wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wartość inwestycji przekracza 15,5 mln złotych, wartość dotacji to 10 milionów złotych.

g3

g4

g2