Dziś stosowny dokument dyrektorowi przekazała Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.

W uroczystości wzięli także udział Włodzimierz Figas i Jacek Zalesiak z Zarządu Powiatu, Sekretarz Aleksandra Szubarga, Skarbnik Beata Zimon-Plaskota, Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego Bogumiła Giża oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Beata Kowalska.

wsp_modul