Z publikacji dowiadujemy się, m.in. o współczynniku dzietności ogólnej. - W powiecie inowrocławskim zaznacza się niestety trend spadku urodzeń dzieci. Odzwierciedla to między innymi wskaźnik dzietności ogólnej. W 2010 roku według obliczeń średnio 100 kobiet w ciągu swojego życia w wieku rozrodczym (15-49 lat) urodziło 130 dzieci. W 2018 r. było to już 127 dzieci. Warto odnotować, że aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, na każde 100 kobiet w wieku 15-49 lat powinno przypadać średnio 210-215 dzieci - mówi Agnieszka Krautforst-Kłoszewska, kierownik inowrocławskiego oddziału Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Dzień Matki