Rodzice mogli podziwiać występy swoich dzieci w inowrocławskim Teatrze Miejskim. Przedszkolaki w specjalnie przygotowanych strojach recytowały wiersze, śpiewały piosenki w języku angielskim i tańczyły. Występom towarzyszyła oprawa muzyczna, a za każdy z nich dzieci otrzymały podziękowania w postaci gromkich braw i zachwytu rodziców.