Komendant straży Marcin Ratajczak zwrócił uwagę na zwiększoną liczbę ujawnionych wykroczeń związanych z nieprawidłowym spalaniem w piecach w ubiegłym roku. W 2021 roku municypalni podjęli działania wobec 28 sprawców, a w 2022 roku już 72, na 324 przeprowadzonych kontroli. Wobec tych osób nałożono mandaty karne oraz zastosowano pouczenia.

W sumie przez cały 2022 roku straż miejska interweniowała 4276 razy, najwięcej w zakresie ruchu drogowego, czyli m.in. nieprawidłowego parkowania pojazdów.