Wydarzenie odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków, a 10-kilometrowa trasa będzie przebiegała przez Solankowy Park Uzdrowiskowy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Polski Komitet Paraolimpijski.

Oprócz biegu głównego, odbędą się biegi towarzyszące dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz 5-7 lat, dla dzieci w wieku szkolnym klas I - III i dla dzieci niepełnosprawnych, które pokonają zdecydowanie krótszy dystans z rodzicem lub opiekunem.

Jest to wyjatkowy bieg, który odbywa się w jednej z dwóch lokalizacji w Polsce, mianowicie we Wrocławiu i Inowrocławiu.

Start i meta wytyczone są na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków. Team składa się z dziecka/osoby niepełnosprawnej, która znajduje się w wózku a rodzic/opiekun pełni rolę tzw. pchacza.

- Bieg ma charakter integracyjny, chcemy poraz kolejny pokazać, że osoby niepełnosprawne nie są wyłączone z aktywnego udziału sportowego i poprzez sport chcemy zintegrować osoby zdrowe z niepełnosprawnymi - mówi Marcin Szych, organizator.

Oprócz biegów w miasteczku biegacza, będzie można spróbować swoich sił w piłce ręcznej plażowej pod okiem Ekoserwis CIECH Damy radę Inowrocław oraz zagrać mecz w młodymi adeptami koszykówki SKS Kasprowicz.