Planowany termin zakończenia remontu ul. Dubienka początkowo uległ wydłużeniu z 30 listopada na 20 grudnia 2022 roku. Mamy koniec marca, a ulica wciąż jest nieprzejezdna.

- Przedłużające się prace odtworzeniowe nawierzchni po wymianie sieci wodno-kanalizacyjne w ul. Dubienka przede wszystkim wynikały z warunków atmosferycznych oraz prac firm drogowych. Następnie zakres odtworzenia został zwiększony o odtworzenie chodników po lewej i prawej stronie ulicy, co wiązało się z dodatkowymi ustaleniami z wykonawcami. W chwili obecnej odtworzenie nawierzchni zostało ukończone, trwają prace porządkowe - informuje nas Michał Szablewski, Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu.