W prezentacji uczestniczyli Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska, Skarbnik Powiatu Beata Zimon-Plaskota, Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Beata Kowalska, Dyrektor CKZ Małgorzata Kowalewska oraz przedsiębiorcy współpracujący z placówką.

wsp_modul