Istniejące kotłownie olejowe mają zostać przebudowane na maszynownie gruntowych pomp ciepła, a systemy grzewcze i instalacje ciepłej wody użytkowej czeka modernizacja.

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, zakres prac obejmuje przede wszystkim montaż gruntowych pomp ciepła/zespołu pomp ciepła oraz wszystkich urządzeń towarzyszących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania - armatury regulacyjnej, odcinającej, zabezpieczającej, pomp obiegowych, wymienników ciepła, naczyń wzbiorczych, zbiorników buforowych, orurowania z izolacją, na potrzeby centralnego ogrzewania, klimatyzacji i ciepłej wody użytkowej oraz dolnego źródła ciepła jakim jest gruntowy wymiennik z odwiertami pionowymi. Na dachach budynków lub na gruncie w pobliżu, zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne.

Zadaniem wykonawcy będzie również opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Wyniki przetargu powinniśmy poznać w kwietniu. Termin wykonania określono na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.