Funkcjonariusze działu ochrony podczas codziennej służby narażają się na działanie różnego typu przedmiotów i środków mogących mieć negatywny wpływ na ich zdrowie. - Podczas dokonywania kontroli osobistych osób pozbawionych wolności i tymczasowo aresztowanych, a także kontroli przedmiotów i pomieszczeń, muszą być szczególnie uważni, aby żaden niedozwolony przedmiot nie umknął ich uwadze. Muszą jednak również pamiętać o swoim własnym zdrowiu, aby służbę zakończyć w spokoju. Aby to było możliwe, funkcjonariusze wyposażani są w urządzenia techniczne umożliwiające bezkontaktowe sprawdzenie przedmiotów oraz w rękawice chroniące przed obrażeniami w postaci zacięć i otarć – informuje por. Krzysztof Spała.

Dzięki dobrej komunikacji oraz współpracy dyrekcji Zakładu Karnego w Inowrocławiu z przedstawicielami NSZZ FiPW, służba funkcjonariuszy może być jeszcze bardzie bezpieczna, a co za tym idzie - sprawniejsza. W Zakładzie Karnym w Inowrocławiu odbyło się spotkanie, podczas którego Arkadiusz Szymczak, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Bydgoszczy, Mirosław Cichoracki, Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego oraz Marcin Kułaga, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu przekazali na ręce ppłk. Magdaleny Zwierzchowskiej, Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu profesjonalne rękawice antyprzekłuciowe i antyprzepięciowe zakupione przez Zarząd Główny NSZZ FiPW ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU.

- Nie jest to jedyna inicjatywa Związku Zawodowego. Związkowcy dbają również o to, by funkcjonariusze mogli się rozwijać i utrzymywać swoje ciało w doskonałej formie. Między innymi dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW, Zarząd Terenowy NSZZ FiPW systematycznie przybywa sprzętu w siłowni dla funkcjonariuszy – dodaje por. Krzysztof Spała.