Planowany termin zakończenia remontu ul. Dubienka uległ wydłużeniu z 30 listopada na 20 grudnia 2022 roku. Mimo wszystko ulica wciąż jest nieprzejezdna. Kiedy możemy spodziewać się ostatecznego zakończenia prac?

- Roboty instalacyjne związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami zostały zakończone. Z uwagi na warunki atmosferyczne oraz prace firm wytwarzających masy bitumiczne nie ma możliwości odtworzenia nawierzchni. Zamawiający wraz z wykonawcą podejmuje wszelkie działania, aby dokończyć inwestycję w jak najkrótszym czasie. W dniu wczorajszym udało się częściowo odtworzyć fragmenty chodników – informuje nas Michał Szablewski, kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu.