- Można ubiegać się o wsparcie na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, likwidację barier transportowych, tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – mówi Joanna Kuchta, naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Program kierowany jest do: gmin, powiatów, podmiotów, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy, organizacji pozarządowych, placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, gmin, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kompletne i podpisane wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 (Kancelaria Ogólna, p.012), natomiast wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na adres Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl do 15 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w programie dostępne są pod nr. tel. 52 35 92 327, 501 639 513, 52 35 92 328. Wniosek znajduje się tutaj.