Próbka pochodziła z pieca zlokalizowanego na terenie budynku przy ul. Młyńskiej w Inowrocławiu.

- Otrzymaliśmy wyniki ekspertyzy z laboratorium z Jastrzębia Zdroju. Z ekspertyzy jasno wynika, że w tym piecu - na podstawie przebadanej próbki popiołu - były spalane odpady komunalne w postaci ubrań (niespalone części znajdowały się w popiele), sklejek, płyt meblowych itp. W badanej próbce były znaczne przekroczenia takich pierwiastków jak antymon, miedź, cynk, tytan i kadm. Trujące pierwiastki wraz z dymem dostają się do powietrza i mieszkańcy później to wdychają. Nie wrzucajmy do pieców substancji niedozwolonych i nie trujmy się nawzajem - informują strażnicy miejscy.

Wobec osoby palącej odpadami skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł.

328946387_1333454017498165_1304921106090655114_n