Inowrocławska ciepłownia do produkcji ciepła wykorzystuje miał węglowy. Ze względu na wielkość instalacji spalania, objęta jest europejskim system handlu do emisji dwutlenku węgla, tzw. EU ETS. Ciepłownie będące w systemie, aby produkować ciepło, muszą co roku nabywać uprawnienia do emisji CO2.

Za każdą wprowadzoną do atmosfery tonę dwutlenku węgla w 2017 roku płaciliśmy 5 €, w 2021 roku – 65 €, a obecnie płacimy 84 €. Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do ubiegłego roku o ponad 6 mln zł.

Udział kosztów uprawnień do emisji CO2 w cenie wytworzenia ciepła wynosi ok. 50%, to jest 50 zł/GJ. Oznacza to, że dla statystycznego mieszkania o wielkości 50m2, koszt uprawnień do emisji CO2 wynosi około 1.000 zł rocznie.