W 42 przypadkach ujawniono przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych, za co piesi otrzymali 40 pouczeń i 2 mandaty. Wykroczenia popełniali też kierujący pojazdami, a były to przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych (25 razy), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu (2) oraz wyprzedzanie pojazdu na przejściu lub bezpośrednio przed nim (1). Policjanci odnotowali ponadto 45 innych wykroczeń.

W 2 przypadkach nałożono mandaty karne, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu, a pozostałych kierowców pouczono.