Jak już informowaliśmy, utworzenie poradni POZ było możliwe dzięki dotacji rządowej oraz powiatu inowrocławskiego. W budynku nr 6 na wysokim parterze powstaną poradnie: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki POZ, położnej POZ, nocnej i swiątecznej opieki zdrowotnej oraz punkt szczepień.

- W ramach poradni POZ zapewnione będą świadczenia z tego zakresu, dla osób dorosłych i dzieci (zdrowych i chorych), udzielane m.in. przez lekarza rodzinnego i pediatrę, w tym realizowane w ramach programów profilaktycznych oraz z zakresu transportu sanitarnego, a także nowe świadczenia opieki koordynowanej - informuje lecznica.

Opieką koordynowaną, która jest nowym świadczeniem finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą być objęci pacjenci dorośli ze schorzeniami z następujących dziedzin: kardiologii, diabetologii, alergologii, chorób płuc i endokrynologii. Ma to na celu zintensyfikowanie działań profilaktycznych oraz ułatwienia w leczeniu pacjentów chorych przewlekle.

Nową funkcją w POZ będzie koordynator, będący łącznikiem między pacjentem a lekarzem.

- Zapewnimy szeroki wachlarz badań diagnostycznych (badania laboratoryjne, bakteriologiczne, serologiczne, RTG, USG, TK, mammografia, badania endoskopowe, EKG i inne), które wykonujemy w pracowniach diagnostycznych dostępnych na terenie naszego szpitala - dodaje placówka.