W wydarzeniu wzięli udział goście specjalni: dr hab. Rafał Łatka, prof. UKSW, ks. dr Piotr Wierzbicki, ostatni sekretarz kard. Glempa oraz red. Marcin Przeciszewski - prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

- Celem spotkania było nie tylko przypomnienie i przybliżenie życia i dokonań kard. Glempa, ale także wyrażenie wdzięczności dla patrona instytutu za wszystkie dobre owoce jego posługi prymasowskiej - informują organizatorzy.

1

W trakcie spotkania zaproszeni goście wskazywali na fakt, że prymas Józef Glemp sprawował swoją posługę w niezwykle trudnych czasach. Prof. Latka omówił problemy, z jakimi prymas musiał się zmierzyć w ostatniej dekadzie PRL, ks. Wierzbicki przedstawił jakim księdzem był inowrocławianin oraz że przede wszystkim w kwestiach duszpasterskich upatrywać trzeba sensu jego prymasostwa. Redaktor Marcin Przeciszewski z kolei omówił rolę prymasa Glempa przy transformacji ustrojowej oraz funkcjonowanie Kościoła katolickiego w Polsce pod przewodnictwem Prymasa w realiach systemu demokratycznego.

Do uczestników spotkania swoje pozdrowienia wysłał również red. Marek Zając - dyrektor stacji Polsat Rodzina, który w krótkim nagraniu mówił m. in. o tym, że kard. Glempa bardzo nam dziś brakuje.

2

W drugiej części spotkania kilka osób z audytorium podzieliło się swoimi wspomnieniami ze spotkań z kard. Józefem Glempem. Na zakończenie zaprezentowano krótki fragment filmu pt. "Prymas z Kujaw" zrealizowany przez Instytut Prymasa Józefa Glempa w 2019 roku, ukazujący moment otwarcia tej instytucji. Spotkanie poprowadził Piotr Turowski, opiekun instytutu.