Przekazanie wozów miało miejsce w piątek w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1 przy ul. Poznańskiej, a w uroczystości uczestniczyli m.in. wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, poseł Ewa Kozanecka i komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kaczmarek.

2

Volvo z drabiną o wysokości minimum 40 metrów kosztowało 3,38 mln zł, a średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault - 959 tys. zł. Oba trafiły do JRG 1. Jednostkę przy ul. Toruńskiej zasili lekki samochód pożarniczy rozpoznawczo-ratowniczy marki Mitsubishi o wartości 250 tys. zł. Środki na zakup aut pochodzą z budżetu państwa, a w części z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1

3

4

5

6