- Bardzo liczę na państwa zaangażowanie i jestem pewna, że przez najbliższe 12 miesięcy uda się nam upamiętnić postać Wielkiego Polaka i żołnierza, którego życie było mocno związane z ziemią kujawską. Myślę, że mamy już doświadczenie, bo w roku 2020 zorganizowaliśmy wiele inicjatyw związanych z Janem Kasprowiczem, mimo że wtedy pracy nie ułatwiała pandemia* – powiedziała Starosta Wiesława Pawłowska.

- Uważam, że to świetna inicjatywa nie tylko z uwagi na 80. rocznicę śmierci generała, ale szczególnie z uwagi na przypadającą w tym roku 100. rocznicę osiedlenia się Władysława Sikorskiego na Kujawach – stwierdził z kolei prezes inowrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. Tomasz Łaszkiewicz przypominając, że w 1923 roku Władysław Sikorski zakupił w Parchaniu dworek, gdzie zamieszkał z żoną i córką. – W maju planujemy otwarcie tam muzeum generała Sikorskiego, w którym zobaczyć będzie można największą wystawę dotyczącą generała jaka kiedykolwiek powstała w Polsce – dodał.

Tegorocznych wydarzeń nawiązujących do osoby generała zaplanowano kilkadziesiąt. Są wśród nich m.in. posadzenie "dębu Sikorskiego” przy Zespole Szkół Budowlanych, których patronem jest generał, rajdy - rowerowy i pieszy, wydawnictwo poświęcone związkom Władysława Sikorskiego z powiatem inowrocławskim, konkursy - plastyczny, historyczny i fotograficzny, pikniki i wystawy, gra terenowa, turnieje piłkarski, siatkówki i brydżowy czy zawody strzeleckie.

Planowany jest też pokaz mody lat 30., stworzenie muralu, zlot szkół noszących imię generała, produkcja specjalnego słuchowiska, akcja poszukiwania grobów żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w regionie, czy wyprawa rowerowa do Tuszowa Narodowego, gdzie urodził się Władysław Sikorski i gdzie znajduje się poświęcona mu izba pamięci. Starosta Wiesława Pawłowska zgłosiła także propozycję do władz Dąbrowy Biskupiej o umożliwienie zwiedzenia dworku generała w ramach spotkania wyjazdowego.

W tym roku, 4 lipca, minie 80. rocznica tragicznej śmierci gen. broni Władysława Sikorskiego, Premiera Rządu Polskiego na Uchodźstwie oraz Naczelnego Wodza. Pamiętna katastrofa w Gibraltarze pozostaje do dziś niewyjaśniona, nie ulega jednak wątpliwości, że zginął wybitny mąż stanu związany z Kujawami.

Podczas jesiennej sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego zdecydowano o ustanowieniu 2023 roku Rokiem Generała Władysława Sikorskiego. Inicjatorem uchwały była Komisja Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Inowrocławskiego oraz Zarząd Powiatu. Życie gen. Sikorskiego pozostawało mocno powiązane z ziemią kujawską. W 1923 roku, a więc niemal dokładnie przed stu laty, na mocy ustawy o osadnictwie wojskowym, Władysław Sikorski zakupił we wsi Parchanie dworek, właściwie rządcówkę z kilkudziesięciohektarową resztówką, gdzie zamieszkiwał z żoną i córką w miesiącach wiosennych i letnich przez kolejnych 16 lat, aż do wybuchu II wojny światowej.