Rosnące ceny papieru nie pozostają bez wpływu na koszty wydawania gazet, także tych samorządowych. Inowrocławski "Pozkal" w tym roku będzie drukował urzędowy informator za 249 984 złotych.

Czy ratuszowy miesięcznik powinien być wciąż wydawany?

Za skład graficzny 12-stronicowego miesięcznika urząd zapłaci 22,8 tys. zł, natomiast za kolportaż odpowiadać będzie firma z Krakowa, która zainkasuje 25 977 złotych. Przy średnim nakładzie 36 tysięcy jeden egzemplarz pisma kosztować będzie budżet miasta około 70 groszy.