Justyna Puchała jest związana z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu od 17 września 2007 roku. Do tej pory zatrudniona była na stanowisku socjologa i koordynatora działań związanych z wykonaniem diagnozy lokalnych problemów społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.