- Problem przebywania lisów na terenie miasta jest coraz bardziej powszechny. Funkcjonariusze otrzymują zgłoszenia dotyczące pojawiania się tych zwierząt w różnych częściach Inowrocławia. Trzeba pamiętać, że lisy to zwierzęta, które łatwo dostosowują się do panujących warunków i jeśli mają łatwy dostęp do pożywienia, to korzystają np. żerując przy niezabezpieczonych śmietnikach - inforumją strażnicy miejscy.

Zaznaczają też, że lisy nie zagrażają człowiekowi i przyzwyczaiły się do widoku ludzi, dlatego często nie uciekają na ich widok.

- Otrzymujemy sygnały od mieszkańców, że napotkany lis zamiast uciekać, stoi i patrzy. To efekt tego, że te zwierzęta są oswojone z ludźmi. Napotkanego lisa najlepiej omijać, a przede wszystkim nie dokarmiać - dodają strażnicy.