Jak wynika ze wstępnych ustaleń, dzieci i personel przedszkola opuściły placówkę jeszcze przed wyjazdem służb i przeniosły się do sąsiedniej szkoły. Pożar szybko opanowano, trwa aktualnie przewietrzanie pomieszczeń.

Aktualizacja 12:45. Działania zostały zakończone.