"Królówka” poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z Wydziałem Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w obszarze edukacji i upowszechniania wiedzy z zakresu humanistyki. - Dołożymy wszelkich starań, aby współpraca była zadowalająca i owocna - zapewniają strony.

Kooperacja umożliwia studentom uczelni odbycie w szkole staży i praktyk zawodowych, inicjowanie wspólnych projektów, wzajemne wsparcie merytoryczne czy wymianę doświadczeń dydaktycznych. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie działań wynikających z podpisanego listu intencyjnego, z ramienia "Królówki”, jest dr Sylwia Iglewska, nauczycielka języka polskiego.

wsp_modul