- Powstanie Wielkopolskie pokazuje, że Polaków stać było na to, by w odpowiednim momencie własnymi siłami odzyskać niepodległość i ją obronić. To wydarzenie bardzo znamienne, bo dające kłam temu, że nam się nic nie udaje. Powinniśmy upowszechnać historię naszego kraju, jako Polski zwycięskiej - powiedział prezydent Ryszard Brejza.

Wystawa została przygotowana przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości we współpracy z ponad 20 wielkopolskimi instytucjami muzealnymi, naukowymi oraz organizacjami. Ma upowszechniać wiedzę o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim w rocznicę jego stulecia i stać się ważnym elementem upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.